Formulier: Inschrijving Clublid bij FJRijders

Inschrijvingsformulier 2023


Alle velden zijn verplicht in te vullen !
     
Rijderspaspoort FJR-rijder
  Nickname: (Gebruikersnaam op het Forum)
  Voornaam: Naam:
  Straat: Nr:
  Postcode: Gemeente:
  Tel/Gsm:  (0xxx/xxx xxx) E-mail:
  Geboortedatum:  (dd/mm/jjjj) Beroep: (Bediende-Arbeider-Ambtenaar-Zelfstandig-...)
  Jaren Rijervaring: Gemiddeld Km/Jaar:
     
  De FJR Motor  
  Merk:  
  Type:  
  Bouwjaar:  
  Nummerplaat:  
  Km-Stand:  
     
     
  Rijderspaspoort DUO-rijder Indien geen Duo van toepassing: plaats een "-" !!!
  Nickname Duo:
  Voornaam Duo: Naam Duo:
  Tel/Gsm:  (0xxx/xxx xxx) E-mail:
  Geboortedatum: (dd/mm/jjjj) Beroep: (Bediende-Arbeider-Ambtenaar-Zelfstandig-...)
  Jaren Rijervaring:  (Indien eigen motor) Gemiddeld Km/Jaar:  (Indien eigen motor)
     
  De Motor van de DUO (Indien van toepassing)
  Merk & Type:
  Bouwjaar:  
  Km-Stand:  
  Nummerplaat:  
     
    Lidgeld
    Lidgeld Betaald:
  Betaling van het lidgeld (€ 20,00 of € 30,00) via overschrijving op het FJRijders-rekeningnummer: BE72 7340 1945 8916 met vermelding van je "Nickname - betaling Lidmaatschap FJRijders 2023" !  

Toetredingsvoorwaarden
* Alle leden rijden in principe met een YAMAHA FJR. Leden die door omstandigheden (ongeval, diefstal, ...) niet meer met een FJR rijden of die door omstandigheden niet meer met een motorfiets kunnen rijden, kunnen een aanvraag doen aan het bestuur om toch hun lidmaatschap te blijven behouden. Het bestuur zal ieder geval afzonderlijk behandelen en beoordelen.
* Elke FJRijd(st)er kan mits betaling van het lidgeld lid worden van de CLUB.
* Daarnaast kan het bestuur onder haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als lid tot de vereniging toelaten.
* Lid worden kan men het ganse jaar door mits betaling van het lidgeld. Deze bedraagt € 20,00 voor de rijder & € 10,00 voor duo indien deze aan de activiteiten over het jaar wenst deel te nemen.

De deelnemers aan FJRijders ritten of enige andere evenementen, die uitgaan van/of ingericht zijn door FJRijders, rijden/handelen op eigen risico en zijn bijgevolg zelf verantwoordelijk voor hun houding/rijgedrag alsook voor eventueel overmatig gebruik/misbruik van geestrijke dranken.
Het bestuur, de inrichters, de voorrijder en de wegkapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of bij enig ongeval of andere eventuele opgelopen schade of lichamelijk letsel tijdens FJR ritten of andere evenementen ingericht door de club.
Deelnemers nemen kennis van deze maatregel bij het invullen van dit formulier, tevens verklaren zij kennis te hebben genomen van het huishoudelijke reglement van FJRijders.
Lees hier ons huishoudelijk reglement.
Tijdens de ritten dient het verkeersreglement gerespecteerd te worden.
Deze verklaring met beschreven en verwezen maatregels is van toepassing gedurende het lopende jaar 2023!

Formulieren die doorgestuurd worden waarvan gegevens ontbreken of niet correct zijn ingevuld, zullen worden geweigerd!
De gegevens welke U aan FJRijders verstrekt zijn bestemd voor intern gebruik door middel van elektronische gegevensverwerking en onderworpen aan de modaliteiten van de Europese Wetgeving (GDPR/AVG) van 25 mei 2018.
FJRijders hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens alsook aan de toepassing dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens om uw privacy te kunnen waarborgen. FJRijders respecteert in elk geval alle wettelijke toepassingen en regelgevingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lees ons volledige Privacybeleid.

  Ondergetekende Rijder: Verklaart bovenstaande te hebben gelezen en goedgekeurd, voor 2023.
  Ondergetekende Duozit: Verklaart bovenstaande te hebben gelezen en goedgekeurd, voor 2023.
Ondertekenen met Voornaam en Naam
 
    Terug naar "Portaal"