Formulier: Inschrijving Clublid bij FJRijders

Inschrijvingsformulier 2021

Formulieren die doorgestuurd worden waarvan gegevens ontbreken of niet correct zijn ingevuld, zullen worden geweigerd!
De gegevens welke U aan FJRijders verstrekt zijn bestemd voor intern gebruik door middel van elektronische gegevensverwerking en onderworpen aan de modaliteiten van de Europese Wetgeving (GDPR/AVG) van 25 mei 2018.
FJRijders hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens alsook aan de toepassing dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens om uw privacy te kunnen waarborgen. FJRijders respecteert in elk geval alle wettelijke toepassingen en regelgevingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lees ons volledige Privacybeleid.

Alle velden zijn verplicht in te vullen ! - Indien U geen Duo wenst op te geven, vult U in de desbetreffende vakjes "geen" in zonder de aanhalingstekens!
     
Rijderspaspoort FJR-rijder
  Nickname: (Gebruikersnaam op het Forum)
  Voornaam: Naam:
  Straat: Nr:
  Postcode: Gemeente:
  Tel/Gsm: E-mail:
  Geboortedatum:  (dd-mm-jjjj) Beroep: (Bediende-Arbeider-Ambtenaar-Zelfstandig-...)
  Jaren Rijervaring: Gemiddeld Km/Jaar:
     
  De FJR Motor  
  Merk:  
  Type:  
  Bouwjaar:  
  Nummerplaat:  
  Km-Stand:  
     
     
  Rijderspaspoort DUO-rijder Vanaf heden verwachten wij dat elke DUO ook over een account op FJRijders beschikt!!!
  Nickname Duo: Opgelet!!! : Indien geen Duo van toepassing: vult U in de desbetreffende vakjes "GEEN" in!
  Voornaam Duo: Naam Duo:
  Tel/Gsm: E-mail:
  Geboortedatum: (dd-mm-jjjj) Beroep: (Bediende-Arbeider-Ambtenaar-Zelfstandig-...)
  Jaren Rijervaring:  (Indien eigen motor) Gemiddeld Km/Jaar:  (Indien eigen motor)
     
  De Motor van de DUO (Indien van toepassing)
  Merk & Type: Indien geen Duo van toepasing, vult U in de desbetreffende vakjes "GEEN" in!
  Bouwjaar:  
  Km-Stand:  
  Nummerplaat:  
     
    Lidgeld
    Lidgeld Betaald:
  Betaling van het lidgeld (€ 20,00 of € 30,00) via overschrijving op het FJRijders-rekeningnummer: BE72 7340 1945 8916 met vermelding van je "Nickname - betaling Lidmaatschap FJRijders 2021" !  

De deelnemers aan FJRijders ritten of enige andere evenementen, die uitgaan van/of ingericht zijn door FJRijders, rijden/handelen op eigen risico en zijn bijgevolg zelf verantwoordelijk voor hun houding/rijgedrag alsook voor eventueel overmatig gebruik/misbruik van geestrijke dranken.
Het bestuur, de inrichters, de voorrijder en de wegkapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of bij enig ongeval of andere eventuele opgelopen schade of lichamelijk letsel tijdens FJR ritten of andere evenementen ingericht door de club.
Deelnemers nemen kennis van deze maatregel bij het invullen van dit formulier, tevens verklaren zij kennis te hebben genomen van het huishoudelijke reglement van FJRijders.
Lees hier ons huishoudelijk reglement.
Tijdens de ritten dient het verkeersreglement gerespecteerd te worden.
Deze verklaring met beschreven en verwezen maatregels is van toepassing gedurende het lopende jaar 2020!

  Ondergetekende Rijder: Verklaart bovenstaande te hebben gelezen en goedgekeurd, voor 2021.
  Ondergetekende Duozit: Verklaart bovenstaande te hebben gelezen en goedgekeurd, voor 2021.
Ondertekenen met Voornaam en Naam
 
    Terug naar "Portaal"